Generalitati

Scopul proiectului, zona comună de intervenţie

Proiectul "Managementul comun al situaţiilor de urgenţă în zona transfrontalieră Romania – Republica Serbia" a fost iniţiat de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta" din judeţul Mehedinţi în cooperare cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Semenic" din judeţul Caraş Severin şi Ministerul de Interne al Republicii Serbia în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA.

Obiectivele generale ale proiectului constau în:

  • ridicarea calităţii vieţii populaţiei (creșterea protecției vieții populației) în zona de graniţă Romania – Serbia prin întărirea capacităţii instituţionale, manageriale şi de răspuns în caz de dezastru şi situaţii de urgenţă;
  • creşterea capacităţii de monitorizare şi reacţie a autorităţilor, în caz de dezastre naturale;
  • asigurarea capacităţii de răspuns pentru (prin) inştiinţarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu privire la iminenţa producerii unui dezastru sau producerea efectivă a acestuia, prevenirea și alarmarea populaţiei despre iminenţa producerii unui dezastru, realizarea măsurilor de protecţie individuale şi colective specifice tipului de dezastru, pregătirea şi managementul acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrului, logistica acţiunilor de protecţie civilă şi pentru situaţii de urgenţă.

Proiectul este iniţiat în cadrul axei prioritare 2 a programului: Mediu şi Pregătire pentru Urgenţe şi include următoarele măsuri:

  • îmbunătăţirea sistemelor şi modului de acţiune, protecţie şi management în cazul provocărilor generate de schimbările de mediu;
  • dezvoltarea şi implementarea unei strategii eficiente pentru problema deşeurilor şi managementului deşeurilor;
  • sisteme şi abordări mai eficiente ale pregătirii în situaţii de urgenţă;
  • protecţia şi asistenţa în faţa dezastrelor naturale, tehnologice și biologice, ca un drept fundamental al fiinţei umane, similar cu dreptul la viaţă sau la sănătate.

Ghidul de bune practici în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă are menirea să armonizeze proceduri specifice fiecăreia din cele doua părţi, să interoperabilizeze structuri de conducere şi de intervenţie astfel încât acestea să fie în măsură să desfaşoare acţiuni în comun pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi pentru revenirea la normalitate în timp cât mai scurt.

Ghidul se adresează în aceeaşi măsură populaţiei, pentru ca, prin însuşirea unor reguli de comportare, înainte, pe timpul şi după producerea unor dezastre, reguli ce se doresc a fi comune pentru cele doua părţi, să se reducă la maxim numărul pierderilor, valorilor de patrimoniu şi distrugerilor.

Acest ghid de bune practici poate deschide poarta unei largi cooperari în domeniu, iar experianţa fiecărei ţări poate contribui la îmbunătăţirea conţinutului acestuia.

Zona comună de intervenţie eligibilă în care se aplica  proiectul include:

DIN ROMANIA: judeţele Mehedinţi şi Caraş Severin;

DIN REPUBLICA  SERBIA: districtele Srednje – Banatski, Branicevski si Borski.