Reguli de Conduită

ÎNAINTE DE PRODUCEREA ACCIDENTULUI:

 • Informaţi-vă la primărie dacă în localitatea dumneavoastră există riscuri tehnologice identificate prin Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (P.A.A.R.).
 • Dacă acest risc există, solicitaţi de la primarie informaţii cu privire la:
 • Modalităţile de informare a cetăţenilor în cazul producerii unui accident tehnologic.
 • Măsurile de prevenire pe care trebuie să le luaţi în cazul producerii unui accident tehnologic (pregătiţi din timp folie de plastic, bandă adezivă, foarfece).

ÎN CAZUL  PRODUCERII ACCIDENTULUI:

 • comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indicate;
 • închideţi apa, gazele, stingeţi focurile din sobe;
 • scoateţi aparatele electrice din priză;
 • fiţi pregătit în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate;
 • luaţi acte de identitate şi mijloacele individuale de protecţie şi adăpostiţi-vă corespunzător indicaţiilor date de cei care asigură intervenţia;
 • închideţi uşile şi ferestrele şi puneţi în funcţiune aparatul de radio sau televizorul;
 • pregătiţi mijloacele individuale de protecţie pentru a fi folosite imediat;
 • limitaţi la maximum deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar dacă o faceţi, îmbrăcaţi mijloacele de protecţie;
 • nu consumaţi alimente, apă decât din surse protejate şi avizate;
 • părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicaţia organelor de protecţie civilă;
 • evitaţi contactul cu obiectele din jur;
 • nu intraţi în locuinţe, încăperi de lucru etc. cu îmbrăcăminte contaminată;
 • decontaminarea personală a îmbrăcăminţii contaminate;
 • dacă nu aţi fost afectat de accident, ajutaţi organele de intervenţie pentru acordarea primului ajutor, asigurarea pazei şi ordinii în zonă, executarea decontaminării;
 • ascultaţi la postul local TV sau radio informaţiile şi instrucţiunile autorităţilor, cu privire la modul de comportare în cazul producerii accidentului;
 • urmaţi întocmai instrucţiunile autorităţilor locale, cele ale poliţiei şi reprezentanţilor serviciilor pentru situaţii de urgenţă;
 • dacă sunteţi surprins afară: îndepartaţi-vă cât mai departe de zona în care  s-a produs accidentul pentru a reduce la minim riscul de contaminare.

DUPĂ ACCIDENT:

 • Întoarceţi-vă acasă numai atunci când autorităţile vă anunţă că sunteţi în siguranţă;.
 • Deschideţi ferestrele şi sistemele de ventilaţie;.
 • Actionaţi repede dacă aţi intrat în contact cu un material periculos. Procedaţi astfel:
  • Urmaţi instrucţiunile de executare a decontaminării de către instituțiile competente cu atribuții în domeniu ale autorităţilor locale;.
  • Solicitaţi, cât mai curând posibil, tratament medical pentru simptome neobişnuite;.
  • Puneţi îmbracămintea şi încălţămintea, în containere sigilate ermetic pentru a nu veni în contact cu mediul necontaminat;.
  • Respectaţi indicaţiile autorităţilor locale cum să curăţaţi zonele afectate.
  • Anunţaţi serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă despre prezenţa unor substanţe periculoase chimice;.

         ACCIDENTUL NUCLEAR ŞI URGENŢĂ RADIOLOGICĂ

LA LOCUL ACCIDENTULUI:

 • Ascultaţi la posturile de radio/TV informaţiile şi instrucţiunile autorităţilor;.
 • Nu încercati să mergeţi la şcoală pentru a vă lua copiii: personalul autorizat va avea grijă de ei;.
 • Nu folosiţi telefonul dacă nu este absolut necesar: lăsaţi liniile libere pentru utilizarea acestora de către autorităţi;.
 • Închideţi aragazul şi maşina de gătit sau stingeţi focul din sobă, dacă este cazul;.
 • Ramâneţi în casă sau coborâţi într-un subsol (pivniţă) până la primirea altor instrucţiuni;.
 • Închideţi ferestrele şi uşile, încercând ermetizarea acestora cu materiale din casă (bandă adezivă, bandă izolare, cârpe, etc.) ;.
 • Închideţi gurile de aerisire, instalaţiile de ventilaţie sau de climatizare;.
 • Protejaţi, pe cât este posibil, hrana şi apa din exteriorul locuinţelor prin acoperirea cu o prelată, folie de plastic, etc;.
 • Dacă sunteţi obligat să ieşiţi din casă, purtaţi un echipament de protecţie de tipul: salopetă, căciulă, mănuşi şi bocanci sau cizme;.
 • Reveniţi cât mai repede posibil, spălaţi-vă imediat folosind o sursă de apă curentă (duş), iar echipamentul de protecţie dezbrăcaţi-l înainte de intrarea în casă (pivniţă), împachetaţi-l şi închideţi-l în saci de plastic;.
 • NU consumaţi legume, lapte sau oricare alimente, care au fost expuse la radiaţii pe timpul accidentului.
 • Luati măsuri de protejare a animalelor.

ATENŢIE! Vehiculele care transportă substanţe radioactive, precum şi coletele de transport ale acestor substanţe sunt prevăzute cu etichete de pericol specifice:

SUBSTANŢĂ RADIOACTIVĂ ÎN AMBALAJE

(În caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate prin ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împraştiată, inclusiv riscuri de iradiere la distanţă).

          b)  Accident chimic

Accidentul chimic reprezintă o eliberare necontrolată în mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe timpul producerii, stocării sau transportului acesteia.

La nivelul judeţului Mehedinţi există un singur operator economic cu risc de accident chimic: R.A.A.N Sucursala Romag Prod. Drobeta Turnu Severin.

Uzina de apă grea ROMAG-PROD este amplasată la circa 7 km nord-est de municipiu Drobeta Turnu Severin, pe drumul naţional DN 67, care leagă oraşele Drobeta Turnu Severin şi Tîrgu Jiu. Uzina produce apă grea de calitate, fiind singura de mare capacitate din Europa. Prima linie de fabricaţie a intrat în probe tehnologice în luna septembrie 1987, începând să producă apă grea în iulie 1988.

Fiind uzină chimică, există riscul potenţial al unei emisii de poluant în aer. Reducerea sau eliminarea totală a emisiilor accidentale de H2S în aer constituie obiectivul major al acţiunilor desfăşurate. Conform proiectelor, raza maximă de contaminare chimică a fost calculat la 1450 m dar aşa cum se cunoaşte, după fenomenul Cernobâl din 1986, este posibil ca direcţia şi viteza vântului la înălţime să afecteze aerul şi în caz de ploaie şi solul pe perioada de persitentă a hidrogenului sulfurat.

Pe teritoriul districtelor din Republica Serbia, vecine la graniţă cu judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi din România sunt luate în evidenţă şi monitorizate următoarele surse de risc chimic:

În Branicevo:

 • Centralele termice și minele PD Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac, TE KOSTOLAC A din Kostolac;
 • Centralele termice și minele PD Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac, TE KOSTOLAC B din Kostolac.

 

În Borski:

 • TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA d.o.o. din Bor - produce și prelucrează metale prețioase și cupru;
 • IHP Prahovo – Đubriva d.o.o. Prahovo - produce îngrășeminte chimice;
 • FABRIKA BAKARNIH CEVI a.d. Majdanpek din Majdanpek – prelucrează cupru;
 • NIS Petrol, Jugopetrol, „Prahovo", din Prahovo – poluare cu compuși petrolieri.

c) Accident la construcţiile hidrotehnice (barajul Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II)

Cele două construcţii hidrotehnice sunt proiectate, conform specialiştilor, să suporte cutremure de pământ de peste 9 pe scara Richter şi debite de apă de peste 16.000 m³/sec. Vulnerabilitatea mai mare la aceste construcţii se înregistrează la capetele de pod. Singurele care ar putea ceda în condiţiile unor stihii ale naturii ar reprezenta-o cedarea malurilor în locul de încastrare a barajurilor. Altfel, barajul poate ceda numai în cazul unor acţiuni militare clasice (bombardamente de aviaţie, lovituri cu rachete sol-sol, aer-sol) sau acţiuni militare atipice (acţiuni teroriste sau anarhiste).

Avarierea sau distrugerea lor afectează în egală măsura teritoriul ambelor regiuni dispuse în aval, atât pe dreapta cât şi pe stânga malurilor Fluviului Dunărea.

Localităţi, zone şi obiective ce pot fi afectate în caz de accident la Porţile de Fier I, pe teritoriul României, în judeţul Mehedinţi sunt:

 • Gura Văii - Motel Continental Gura Văii;
 • Schela Cladovei, 200 de gospodării, Drumul European E-70;
 • Drobeta Turnu Severin – îndeosebi zona industrială din sud: SC MECANOENERGETICA Gura Văii, SC ROTRAS SC, SC ASTRA INDUSTRIES SRL, Punct de lucru Dr. Tr. Severin SA, SC SEVERNAV SA, SC FORSERV SA, SC LAMDRO SA, SC CILDRO SA, SC ROMWELLE SA;
 • Şimian;
 • Ostrovul Corbului - Hinova;
 • Batoţi;
 • Vrancea;
 • Crivina.

Pe malul drept, în Districtul Bor din Republica Serbia, următoarele localităţi şi obiective sunt supuse riscului la inundaţii datorită avarierii şi/sau distrugerii barajului Porţile de Fier I:

 • În regiunea Bor, Kladovo – 15 localităţi, 23000 oameni
 • În regiunea Bor, Negotin, 6 localităţi, 43000 de oameni

În cazul barajului de la Porţile de Fier II, în România, jud. Mehedinţi, următoarele localităţi şi obiective sunt ameninţate cu inundarea :

 • Gruia – Portul;
 • Cozia – 200 de gospodării;
 • Gârla Mare – teren agricol şi pădure;
 • Vrata – teren agricol şi pădure;
 • Salcia – teren agricol şi pădure.

În cazul iminenţei producerii unui dezastru la oricare dintre hidrocentrale, se transmit  informări autorităţilor locale din aval, din zona probabilă de risc şi se alarmează localităţile posibil a fi afectate, prin sistemul de alarmare propriu CHE Porţile de Fier I sau II. Conform procedurilor se pun în aplicare planurile de evacuare în situaţii de urgenţă prin care populaţia, animalele şi o parte din bunuri sunt evacuate în afara zonei probabile de risc. Relocarea populaţiei se efectuează la ordinul autorităţii care a dispus evacuarea.

Regulile de comportare a cetăţenilor în caz de avarii şi distrugeri la construcţiile hidrotehnice sunt similare cu cele la inundaţii, cu unele particularităţi.

Posibilitatea distrugerii unor baraje sau a unor lucrări hidrotehnice au impus luarea unor măsuri de realizare a siguranţei în exploatare încă din etapa de proiectare-execuţie:

 • introducerea în proiectele de execuţie şi a calculelor privind zonele de inundabilitate din aval de baraje, evaluarea condiţiilor de curgere a debitelor evacuate în zonele de inundaţie;
 • asigurarea barajelor cu sisteme de semnalizare a anomaliilor la realizarea construcţiei, echiparea cu aparate de măsură şi control adecvate tipului de construcţie;
 • realizarea unui sistem de corespunzător de avertizare-alarmare cu rolul de a anticipa fenomenele care pot conduce la distrugerea barajului şi de a asigura aplicarea măsurilor de protecţie în aval de baraj, în timp util;
 • stabilirea măsurilor de protecţie şi a modului de realizare a acestora;
 • organizarea formaţiunilor şi asigurarea materialelor necesare acţiunilor de intervenţie pentru localizarea şi înlăturarea urmărilor unei asemenea catastrofe;
 • instruirea populaţiei localităţilor din aval de baraje asupra modului de realizare a măsurilor de protecţie şi de respectare a regulilor de comportare stabilite de organele de specialitate pentru asemenea situaţii.

La producerea unui astfel de accident se desfăşoară următoarele activităţi şi acţiuni:

 • se declanşează semnalul de alarmă la dezastre şi se înştiinţează telefonic (radio) conform planului de dezastre, toate localităţile din zona inundabilă;
 • la recepţionarea semnalului de alarmă, populaţia se evacuează în afara zonei inundabile, în timpul cel mai scurt;
 • servicile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă acţionează cu forţe şi mijloace specializate;
 • se iau măsuri pentru cazarea sinistraţilor şi asigurarea cu apă şi alimentele necesare;
 • se acordă primul ajutor victimelor şi asistenţă sanitară pentru populaţie în vederea prevenirii apariţiei unor epidemii;

Cetăţenii trebuie să reţină următoarele reguli de comportare:

 • cunoscând timpul la dispoziţie, se acţionează cu calm în toate situaţiile;
 • la părăsirea locuinţei se întrerupe alimentarea cu gaze, curent electric şi apă;
 • evacuarea oamenilor şi animalelor se va realiza în locurile stabilite prin planul de intervenţie la dezastre;
 • evacuarea să se realizeze cu minimum de timp stabilit, numai cu obiecte de valorare şi cele strict necesare;
 • în caz de surprindere, să se urce pe clădirile rezistente;
 • în toate situaţiile critice, să aştepte intervenţia formaţiunilor specializate la dezastre;
 • să nu se consume apă din zona inundată, inclusiv din fântâni, decât după dezinfectarea acestora de către formaţiunile sanitare;