Aplicatii Software

Unul din scopurile principale ale proiectului este  implementarea unui sistem informatic pentru reducerea riscurilor in cazul producerii dezastrelor naturale in zona transfrontaliera Romania- Republica Serbia prin:

  • crearea unei baze de date geospațiale și a harților necesare, care vor permite analiza in timp real și managementul riscurilor in timpul situațiilor de urgența din zona transfrontaliera Romania- Republica Serbia ;

  • generarea si afisarea de harți de risc și prognoze privind posibilele evoluții ale factorilor de risc;

  • asigurarea de informații in timp real și in mod facil pentru autoritați și cetațeni in cazul producerii unei situatii de urgenta, prin intermediul unui portal bilingv;

  • managementul informațiilor legate de: apariția dezastrelor; activitațile prevazute/realizate pentru prevenirea și inlaturarea efectelor evenimentelor care pot produce dezastre; forțele de intervenție existente și mijloacele de intervenție;

  • asigurarea fluxului de informații intre factorii de decizie, ținand cont de ierarhie și aria lor de competența;

  • utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale și financiare in realizarea de activitaților de prevenire și de reducere / eliminare a efectelor evenimentelor cauzatoare de dezastre la granița Romania-Serbia;

  • utilizarea eficienta a resurselor disponibile, in scopul de a gestiona informațiile specifice pentru protecție cetațenilor in situații de urgența;