Editor de Bunuri

Reintoarcete la toata pagina

Ghid De Bune Practici

 

 

 

GHID DE BUNE PRACTICI

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ

ROMÂNIA – REPUBLICA SERBIA

 

 

CUPRINS

I. GENERALITĂŢI

  1. Scopul proiectului, zona comună de intervenţie

I.2. RISCURI COMUNE

I.2.1 Cutremurul – descriere

- reguli de comportare a cetăţenilor, înainte, pe timpul şi după producrea cutremurului; măsuri de prevenire şi protecţie.

I.2.2. Inundaţiile – descriere

a) pe Dunare - reguli de comportare a cetăţenilor, înainte, pe timpul şi după producerea inundaţiilor; măsuri de prevenire şi protecţie.

I.2.3. Fenomene meteorologice - descriere

a) fenomene datorate circulaţiei aerului (furtuni, tornade);

b) fenomene datorate temperaturilor extreme (seceta, canicula, îngheţ);

c) fenomene datorate descărcărilor electrice (fulgere, trăznete, tunete);

- reguli de comportare a cetăţenilor, înainte, pe timpul şi după producerea fenomenelor meteorologice; măsuri de prevenire şi protecţie.   

                 I.2.4. Incendii - descriere

a) Incendii de proporţii

- reguli de comportare a cetăţenilor, înainte, pe timpul şi după producerea incendiului; măsuri de prevenire şi protecţie.

b) Incendii de pădure

c) Incendii de vegetaţie

                 I.2.5.  Accidente tehnologice - descriere

a) Accidente la complexurile energetice Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II;

 

 

 

 

b) Accidente cu substanţe periculoase, la agenţi economici surse de risc şi pe căi de comunicaţii;

c) Accidente pe căi de comunicaţii (navale);

- reguli de comportare a cetăţenilor, înainte, pe timpul şi după producerea accidentului; măsuri de prevenire şi protecţie.         

I.2.6.  Poluarea accidentală - descriere

a) Poluarea pe Dunăre

b) Poluarea pe râurile interioare, cu efecte transfrontaliere.

- reguli de comportare a cetăţenilor, înainte, pe timpul şi după producerea poluărilor accidentale; măsuri de prevenire şi protecţie.

                 I.2.7. Epidemii şi epizootii - descriere

a) Epidemii;

b) Epizootii;

- reguli de comportare a cetăţenilor, înainte, pe timpul şi după producerea epidemiilor şi/sau epizootiilor; măsuri de prevenire şi protecţie.

În interiorul teritoriului, în legatură cu efectele vizavi de trecerea graniţelor.