Prezentare Generala

PROIECT:

GESTIONAREA ÎN COMUN A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ZONA

TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-REPUBLICA SERBIA"

 

Lider de proiect: - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta" al judeţului Mehedinţi

Parteneri: - Ministerul de Interne al Republicii Serbia (Partener 2)

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic" al judeţului Caraş-Severin (Partener 3)

Durata proiectului: 24 luni

Proiectul „Joint management of emergency situations in the cross-border area Romania-Republic of Serbia" a fost finanţat în cadrul – Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia 2007 – 2013, Axa prioritară 2 - Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă. Măsura 2.3. Sisteme şi abordări mai eficiente în vederea pregătirii pentru situaţii de urgenţă.

Primele demersuri pentru realizarea proiectului s-au făcut în luna mai a anului 2011, ca urmare a celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte (27 iunie 2011) – Apel tematic pentru Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR), AXA PRIORITARĂ 2 – Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă pe Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia.

La data de 16.04.2013, alături de MDRAP şi Autoritatea Naţională pentru Fonduri Europene din Serbia, echipa de implementare a proiectului, din cadrul ISU „Drobeta" a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul "Joint management of emergencies in the cross-border area Romania - Serbia" code MIS- CODE 1413".

Proiectul are o valoare totală de 2.298.677,90 euro, din care 1.277.685,91 euro pentru liderul de proiect şi 1.020.991,99 euro pentru Partenerul 2 - Ministerul de Interne din Republica Serbia şi o durată de implementare de 24 de luni.

Grupul ţintă : locuitorii din zona eligibilă, agenţii economici din zona de graniţă, angajaţi ai ISU „Drobeta" judeţului Mehedinţi, ISU „Semenic" al judeţului Caraş-Severin, Departamentului de Pompieri din Bor.

Obiectivul proiectului - Îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenirea eficientă, monitorizarea şi limitarea consecinţelor dezastrelor, lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului.

Realizări:

- Dezvoltarea şi implementarea unui Sistem Informatic Integrat, care cuprinde o aplicaţie de management a situaţiilor de urgenţă ("EmerGeo FusionPoint");

- Achiziţionarea unui Centru mobil de comunicaţii, pentru analiza, monitorizarea şi coordonarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă care asigură toate mijloacele de comunicaţii (satelit, Tetra, radio, voce);

- Realizarea de work-shop-uri comune pe ambele părţi ale graniţei, în vederea creşterii nivelului de pregătire în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă care au avut ca rezultat elaborarea de Proceduri de intervenţie comune;

- Elaborarea unui "Ghid de bune practici" privind modul de comportare a cetăţenilor pentru riscurile identificate în zona transfrontalieră;

- Organizarea şi desfăşurarea unui exerciţiu comun de simulare a intervenţiilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră;

- Achiziţionarea de mijloace de intervenţie specifice: Cameră de termoviziune, ATV-uri special destinate pentru stingerea incendiilor de vegetaţie uscată, saci stingători pentru pompieri, bărci de salvare cu motor etc.

În cadrul proiectului s-au desfăşurat două ateliere de lucru, pe ambele părţi ale frontierei de stat, având ca scop analiza procedurilor existente pentru situaţii de urgenţă de pe ambele părţi ale graniţei şi găsirea posibilităţilor de îmbunătăţire a acestora.

Pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă ai proiectului, în data de 27.06.2013, în municipiul Dr.Tr.Severin, s-a desfăşurat prima întâlnire de lucru, la care au participat echipa de implementare a proiectului (I.S.U. „DROBETA" – lider de proiect) şi partenerii sârbi, reprezentanţi ai Ministerului de Interne al Republicii Serbia. În cadrul întâlnirii s-a verificat stadiul de implementare a activităţii corespunzătoare primelor trei luni ale derulării proiectului, realizându-se schimbul de informaţii.

În perioada 11-12.11.2013, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DROBETA" al judeţului Mehedinţi, organizat primul workshop din cadrul acestui proiect, în scopul îmbunătățirii procedurilor de lucru comune privind managementul situațiilor de urgenţă în zona transfrontalieră România – Republica Serbia. La această activitate au participat reprezentanţi ai celor trei parteneri.

Pentru promovarea proiectului, la data de 16.09.2013, a fost organizată o conferinţă de presă.

 

MIJLOACE DE INTERVENŢIE SPECIFICE INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ACHIZIŢIONATE PRIN PROIECT:

 

- Sistemul informatic integrat-care cuprinde o aplicaţie de management a situaţiilor de urgenţă ("EmerGeo FusionPoint").

Aplicaţia cuprinde următoarele module:

  • Portal intern/extern

  • Modul informare operaţională;

  • Modul de calculare a drumului optim;

  • Modul pentru materiale periculoase;

  • Modul de management al capacităţii de răspuns;

  • Modul gestionare spaţii de cazare pentru persoane evacuate;

  • Modul de evaluare risc pentru situaţii de urgenţă;

  • Modul integrare date.

- 1 Centru mobil de comandă şi control, prevăzut cu comunicaţii radio în banda VHF, UHF, comunicatii radio in reţeaua TETRA, GSM, prin satelit şi sistem de videoconferinţă;