Despre Atacuri Teroriste și Anarhiste

Dacă ne propunem sa analizam consecinţele unor acţiuni militare clasice şi asimetrice vom constata că acestea pot produce aceleaşi tipuri de pierderi şi distrugeri pe care le produc toate dezastrele luate împreună şi multiplicate de două şi de mai multe ori.

         Terorism C.B.R.N. („murdar")

Riscuri:

a) proliferarea şi diseminarea necontrolată a tehnologiilor şi materialelor NBC, a mijloacelor de distrugere în masă, a armamentelor şi a altor mijloace letale neconvenţionale;

b) expansiunea reţelelor şi activităţilor teroriste, a crimei organizate transnaţionale (economico-financiară, trafic transfrontalier ilegal de persoane, droguri, materiale radioactive şi strategice, de armament şi muniţie, etc.;

c) deteriorarea mediului ambient, prin nerespectarea normelor ecologice, precum şi existenţa, în proximitatea frontierelor naţionale, a unor obiective cu grad ridicat de risc;

d) dezvoltarea în ascuns a programelor militare nucleare, biologice şi chimice.

Ameninţări:

a) ameninţarea NBC: apărută după sfârşitul „războiului rece", datorită reducerii pericolului conflictelor militare, menţinerii în stoc a capacităţilor NBC (unele necunoscute sau nedeclarate);

b) ameninţarea nucleară: existenţa încă a unui stoc de semnificaţii de muniţii nucleare, interesul unor state şi forţe autonome;

c) ameninţarea biologică: este întreţinută de posesia unor capacităţi ofensive de război biologic, a unor programe de dezvoltare (în diferite stadii de derulare), pe teritoriul multor state. Descifrarea genomului uman, progresele în domeniul ingineriei genetice pot scăpa de sub control determinând apariţia de noi viruşi;

d) ameninţarea chimică: întreţinută de „dualitatea" de producere a agenţilor chimici („supertoxici"), apariţia şi proliferarea armelor chimice binare, apariţia unor agenţi chimici cu acţiune incapacitantă.

         Terorism convenţional, asediu, ostatici

Terorismul este o tactică de luptă neconvenţională folosită pentru atingerea unor scopuri strict politice care se bazează pe acte de violenţă, sabotaj sau ameninţare, executate împotriva unui stat, organizaţii, categorii sociale sau împotriva unui grup de persoane civile, având ca scop precis producerea unui efect psihologic generalizat de frică şi intimidare. Obiectivul final este aplicarea de presiune asupra entităţii respective pentru a o determina să acţioneze în conformitate cu dorinţele teroriştilor, în cazul în care acest obiectiv nu poate fi îndeplinit prin mijloace convenţionale.

Terorismul este un fenomen caracteristic conflictului asimetric, fiind purtat în exclusivitate de pe poziţii inferioare de forţă (militară, politică sau economică) şi este o tactică de ultim resort.

În multe cazuri terorismul este în mod greşit asimilat cu insurgenţa, fanatismul, războiul psihologic, crimele de război şi atrocităţile comise de forţe armate regulate sau cu operaţiuni clandestine. Câteodată această confuzie este întreţinută

în mod intenţionat din raţiuni de propagandă.

Principalele elemente de definire a terorismului, sunt:

  • Mijloace: acţiuni violente;
  • Metoda: inducerea fricii pentru cetăţeni;
  • Ţinta: civili (necombatanţi);
  • Scop: producerea unei schimbări politice majore;
  • Actori: indivizi sau grupuri non-statale.

Riscuri:

  • atacuri cu dispozitive explozive asupra obiectivelor;
  • obiecte suspecte ce pot conţine dispozitive explozive;
  • atacarea sau ocuparea unor obiective de către terorişti;
  • luarea de ostatici, etc.